Nem síkbeli platyhelminthes

Az organofoszfor inszekticidek enzimatikus lebomlása csökkenti a mérgezést a planáriumokban és fokozza a túlélést tudományos jelentések - Tudományos jelentések - témák Nem modell szervezetek Absztrakt A szerves foszfor-rovarirtók OP-k toxikus vegyületek, amelyeket mezőgazdasági célokra használnak, és amelyek felelősek a világszerte súlyos szennyeződésekért. Az OP-k krónikus káros hatásokat és fejlődési zavarokat is okozhatnak.

Az enzimek az OP-k dekontaminálásának ígéretes környezetbarát útvonalaként jöttek létre.

Classification of Platyhelminthes - Turbellaria, Trematoda, Cestoda, Fasciola, NCERT 11 BIOLOGY

Különösen tanulmányozták a Sulfolobus solfataricus archaea Sso Pox enzimet, figyelembe véve mind a hatalmas stabilitását, mind a foszfotriészteráz aktivitását. Az enzim-hidrolízissel előállított bomlástermékek toxicitását azonban rosszul vizsgálták. Mind a neurotoxicitás, mind a fejlődési zavarok kezelésére a Platyhelminthes édesvízi planársait vizsgálták, hogy értékeljék az OP hatását és a degradációs termék expozícióját.

A bolygóknak nagy része az őssejtek, amelyek nem szokásos regenerációs képességet biztosítanak számukra. Az OP-k kimutatták, hogy nagyon mérgezőek nem síkbeli platyhelminthes bolygókra és az enzim dekontaminálására drasztikusan megnövekedett a túlélési arány.

Fő különbség - Acoelomate vs Coelomate

Bár nem teljesen ártalmatlan, a bomlástermékek kevésbé mérgezőek, mint a rovarölő szerek, és csökkentették a mérgező hatásokat azáltal, hogy a NOEC értékeket akár nyolcszorosára növelik.

Bevezetés Az organofoszfor-peszticidek OP-k rendkívül mérgező vegyszerek, amelyeket az es évek óta széles körben fejlesztettek ki mezőgazdasági célokra. Széles körben elterjedt használata komoly szennyeződéshez vezetett világszerte, és jelentős egészségügyi és környezetvédelmi kérdés 2.

tojásrakás paraziták emberben

Az OP-k akut toxicitása az acetil-kolinészteráz gátlásának képessége, amely a központi és a perifériás idegrendszer általános szabályozásában szerepet játszó kulcsfontosságú enzim. Az OP-k megzavarják az idegrendszeri jeleket az AChE dezaktiválásával foszforilációval és a katalitikus szerinhez való visszafordíthatatlan kötődéssel, ami acetilkolin felhalmozódást és kolinerg túlzsimulációt okoz 3.

A schmidtea mediterranea genomja és a sejtmag - mechanizmusok fejlődése | természet

Az OP-k nagy dózisainak expozíciója számos tünetet okoz, köztük a nyálkásodást, a hasmenést, a hányást, a miozist és a remegést, ami bénulást és halált okozhat 4, 5.

Továbbá az OP-k alacsony dózisú krónikus expozíciója káros hatásokkal járhat, beleértve a neurobehavioális viselkedés romlását, és negatívan befolyásolhatja az emberi magzati és gyermekkori egészséget 6, 7. Egyes jelentések rámutattak arra is, hogy az OP-k és az egészségügyi problémák között alacsony szintű krónikus expozíció áll fenn 8, 9. Figyelembe véve az OP-k magas toxicitását és intenzív használatát, a hatékony fertőtlenítési módszerek megtalálása nagy gondot jelent.

Számos megközelítést, beleértve a nem síkbeli platyhelminthes, fizikai és biológiai módszereket is, figyelembe vették az OP-k elleni fertőtlenítési stratégiák kidolgozásában. Ezek a módszerek azonban általában nem síkbeli platyhelminthes körülmények között járnak, nem kompatibilisek az emberek dekontaminálásával, és nem tekinthetők nagyszabású környezeti kármentesítésnek Nem síkbeli platyhelminthes az enzimek ígéretes alternatívát jelentettek az OP-k zökkenőmentes és gyors hogyan lehet az nem síkbeli platyhelminthes felnőttnek venni. Ezek közül a Sulfolobus solfataricus archaea-ból származó foszfotriészteráz-szerű laktonáz Sso Pox egy vonzó jelölt a kármentesítéshez.

Ezt az enzimet kifejlesztették és bizonyítottan nagyon hatékonynak bizonyult a 11, 12, 13, 14 OP-k széles körének lebontásához. Ez az enzim foszfotriészteráz-aktivitást mutat, amely lehetővé teszi az OP-k lebontását hidrolízis reakció útján, ami két bomlástermékhez, foszfodiészterhez és alkoholhoz vezet.

Extrémofil eredetének köszönhetően a Sso Pox is rendkívül robusztus, beleértve az oldószerekkel és a mosószerekkel szembeni ellenállást 15, valamint a hosszú távú tárolást vagy aktivitást széles hőmérséklet-tartományban Az enzim emellett rendkívül kényelmes az immobilizáláshoz, és felhasználható a 16, 17, 18 OP- kkal szennyezett szennyvíz kezelésére szolgáló szűrőberendezésekben.

A sík, a fegyver az antibiotikum rezisztencia ellen? - Egészség -

A közelmúltban a Sso Poxot megtervezték és drasztikusan fokozott foszfotriészteráz aktivitással rendelkező variánsokat generáltak kéziratos változat.

Ezek közül a Sso Pox-αsD6 változata rendkívül érdekes volt, és ez az, amit ebben a tanulmányban figyelembe vettünk. Bár az enzim-dekontamináció csökkentené az OP-k neurotoxicitását, kevés a tudás a keletkezett bomlástermékek toxicitásáról, és sorsukra kevés kutatási erőfeszítés történt. Ez további megfontolást igényelhet, mivel ezek a molekulák befolyásolhatják a környezetet és a nem célzott organizmusokat A kényes és könnyen kezelhető in vivo modell hiánya, amely mind a neurotoxicitás, mind a fejlődési zavarok felmérésére használható, magyarázza az alacsony figyelemszintet, amelyre ezt a témát kapták.

A Platyhelmintheshez tartozó édesvízi bolygóknak nagy része az őssejtek, amelyek nem szokványos regenerációs képességet adnak nekik, és ezután nagyon érdekesek a fejlődési tanulmányok számára 20, Valójában úgy tűnik, hogy a klasszikus toxikológiai vizsgálatok mellett különösen fontosak a planáriusok a fejlődési zavarok vizsgálatához.

A közelmúltban a planarianok alternatív állatmodellt jelentettek a toxikológia és a neurotoxikológia számára 22, Dugesia japonica 24, D. Továbbá az evolúciós megfontolások azt sugallták, hogy a Platyhelminthes-ből származó AChE, beleértve a planáriumot és a Schistosoma-tvalószínűleg korai kolinészteráz, amely más alacsonyabb gerincesek, például a medaka Oryzias latipes és a hagfish myxine glutinosa 28, 29, Az ilyen evolúciós pálya megmagyarázhatja az OP-expozíció érzékenységének különbségét a magasabb gerincesek nem síkbeli platyhelminthes, amelyek esetében a gén-duplikációs esemény az AChE és a butiril-kolinészteráz 31 közötti eltéréshez vezet.

Itt vizsgáltuk négy széles körben alkalmazott inszekticid, paraoxon-etil, paration-etil, diazinon és fenitrotion toxicitását, amelyeket a mezőgazdaságban széles körben alkalmaztak, valamint a Sso Pox-αsD6 enzimmel végzett hidrolízissel előállított megfelelő bomlástermékeiket. A mortalitást, a viselkedést és a regenerációt Schmidtea mediterranea- ban értékelték.

Az OP-k mérgezőek voltak a planarianok számára, és mind a mobilitási, mind a regenerációs kapacitást befolyásolják, míg a dekontamináló enzim használata drasztikusan csökkentette az OP káros hatásait. Így mind a peszticidek, mind a megfelelő bomlástermékek globális toxicitását értékelték, és az eredmények hangsúlyozták a Sso Pox erős bioremediációs potenciálját.

Itt az egyes szubsztrátok hasítási helyét egyértelműen hozzárendeltük. A paraoxon-etil és a paration-etil-hidrolízis 4-nitro-fenolhoz vezetett, míg a diazinon és a fenitrotion 6-metilpropánil-1 H-pirimidinon és 3-metilnitro-fenolhoz vezetett. A kilépő csoportot és a megfelelő bomlásterméket vörös színnel hangsúlyozzuk. Teljes méretű kép Törzsfejlődés A feltételezett planáris AChE evolúciós görbéjének értékeléséhez filogenetikai elemzést végeztünk, nem síkbeli platyhelminthes a galandféreg három csúcs phyla-val jellemzett AChE-vel 2.

Különbség az acoelomate és a coelomate között - 2020 - hírek

A Schmidtea mediterraneaaz S. Az AChE filogenetikai fája. Úgy találták, hogy a planáriusok várható AChE-je szorosan kapcsolódik más fajokhoz a Platyhelminthes-től. Jelentős aktivitást mértünk a planáris homogenizátumban, ami arra utal, hogy az AChE jelen van a S. Mivel a szerves foszfor-inszekticidek a millimoláris tartományban terjednek, figyelembe vettük a mikromolár koncentrációját a millimoláris skálán.

nem síkbeli platyhelminthes féregtabletták felnőtteknél a megelőzés érdekében

Az acetil-kolinészteráz aktivitást inszekticidekkel inkubáltuk. A paraoxon-etil nagyobb nem síkbeli platyhelminthes volt az Smed- AChE aktivitásra, mint a paration-etil és más vizsgált inszekticidek, ami arra utal, hogy az oxo forma toxikusabb, mint a tiono-származékok. Az inszekticidekkel ellentétben az AChE aktivitást csak kevéssé befolyásolta a molekulák enzimatikus lebomlása, ami arra utal, hogy a bomlástermékek az Smed- AChE gyenge inhibitorai. A Smed-AChE aktivitásának jellemzése a planáris homogenizátumokban.

Az inszekticidek és az ehhez kapcsolódó enzimatikusan előállított lebomlási termékek Smed- AChE gátlásának értékelése planáris homogenizátumokban. A kék és a vörös rudak a paraoxon-etil aa parationion-etil ba diazinon c és a fenitrotion d nem síkbeli platyhelminthes és bomlástermékeik által okozott gátlását jelzik. Az értékek három ismétlés átlag ± SD standard deviációja.

Teljes méretű kép Az OP-k nem síkbeli platyhelminthes S. A dózisválaszokat a növekvő vegyi anyagkoncentrációknak kitett bolygók túlélési arányának figyelembevételével értékeltük nem síkbeli platyhelminthes. A paraionon-etil, a paraoxon-etil tiono-analógja sokkal kevésbé mérgező, mint az oxonokomponens, amely teljesen letális, µM-ig és µM NOEC-értékkel.

Mi az a coelomate?

Az inszekticidek enzimatikus lebomlása növeli a túlélési arányt a planáriumokban. A paraoxon-etil, a paration-etil, a diazinon és a fenitrotion toxicitását a Sso Pox lebomlása előtt és után 10 µM-tól µM-ig terjedő koncentrációkban értékeltük. A görbék a peszticidekkel és a paraoxon-etil a, bparationion-etil nem síkbeli platyhelminthes, ddiazinon e, ffenitrotion g, h enzimileg előállított lebomlási termékekkel szembeni túlélési arányát mutatják. A nyilak a NOEC értékeket jelzik.

Teljes méretű kép Az OP-k enzimatikus lebomlása drasztikusan csökkentette a planarianok káros hatásait 4b. Ábra, d, f, h, Kiegészítő 1.

  • Új fertőzésellenes kezelések keresése során egy nemzetközi csapat olyan ígéretes utakat fedezett fel, amikor egy különös genetikai örökséggel rendelkező lapos férget tanulmányozott.
  • Különbség az acoelomate és a coelomate között - - hírek
  • Molekuláris evolúció Absztrakt A planáris Schmidtea mediterranea fontos modell az őssejtkutatásban és a regenerációban, ám ennek a fajnak a hiányában nincs megfelelő genomkészlet.
  • A schmidtea mediterranea genomja és a sejtmag - mechanizmusok fejlődése | természet
  • Олвин заговорил со своим другом не .

  • Выходит, они опустились и пренебрегли предупреждением, -- задумчиво произнес Хилвар -- Их распирало любопытство, как и .

  • Gyurusfereg gyerekek

A teljes hidrolízis után a diazinon nem okozott halandóságot a vizsgált koncentrációknál. A parationion-etil bomlástermékei nem okozták a teljes mortalitást még a nem síkbeli platyhelminthes vizsgálati koncentráció 1 mM esetében sem.

Kis molekulák Absztrakt A növekvő bizonyítékok ellenére a jelek jelzőútjainak konvergenciapontjaként jelennek meg a poliaminok, beleértve a sejtek növekedését és differenciálódását, még mindig hiányzik az egyesítő koncepció a szerepük értelmezésére.

Paraoxon-etil-degradáció után jelentős toxicitást figyeltek meg az enzimatikusan előállított termékek esetében, bár alacsonyabb szinten, mint a kezdeti inszekticid nem síkbeli platyhelminthes. Az OP-k enzimatikus lebomlása után a NOEC-értékeket a fenitrotion és a paraoxon-etil esetében négy-ötszeresére, a paration-etil és a diazinon esetében legfeljebb nyolcszorosára emeltük 1.

Az OP-k hatása a mobilitásra Az inszekticidek és a hozzájuk kapcsolódó bomlástermékek hatását a planáris viselkedésre értékelték 5a — e ábra.

Kimutatták, hogy az FST fóliák biaxiális szakítótörzseken mennek keresztül, amelyek teljesen ellazultak nm-nél nagyobb vastagságú fóliák esetén. Az elektromos szállítási mérések azt mutatják, hogy az ultrahangos filmek szigetelő viselkedést mutatnak, és a szupravezetőképesség vastagabb fóliáknál jelenik meg, T fölött telített Tc-vel.

A bolygókat a rovarirtó szerek halálos vagy szub-halálos koncentrációját tartalmazó vizes oldatokban inkubáltuk. Minden inszekticid esetében megfigyelték a mobilitás megzavarását.

A mobilitás közvetlen vizuális értékelését több megfigyelő végezte, akik a nem síkbeli platyhelminthes vakok voltak. Ezek a megfigyelések reprodukálhatók és nem befolyásolták az eredményeket.

Az inszekticidek legmagasabb koncentrációi a planáriusok teljes mozdulatlanságához, majd halálhoz vezettek. Az alacsony koncentrációk megváltoztatták a mobilitást a bolygónk jelentős lelassításával, és a legalacsonyabb 10 µM koncentrációnál nem tapasztaltunk változást. Az inszekticidek enzimatikus lebomlása után a planáris mobilitást drasztikusan fokozták.

  1. Он обрисовал город таким, каким видел его в последний раз - дремлющим на груди пустыни, с башнями, сияющими подобно похищенным у неба радугам.

A planáriumok normális viselkedést tapasztaltak 50 µM, nem síkbeli platyhelminthes és nem síkbeli platyhelminthes koncentrációra a paraoxon-etil, a diazinon és a fenitrotion esetében. A legmagasabb koncentrációknál az enzimatikus lebomlás javította mind a mobilitást, mind a túlélési arányt, bár nem figyeltek meg teljes remissziót.

A mortalitást az enzim µM és µM paraoxon-etil és fenitrotion koncentrációjának lebomlása után is megfigyelték. Minden egyes koncentrációhoz tíz férget használtunk, és az 5.

Mivel a peszticideket kezdetben etanolban készítettük el vízben való hígítás előtt, hogy elérjük a végső koncentrációt, nem síkbeli platyhelminthes végső etanolkoncentrációjú kontrolloldatokat minden körülmények között elvégeztük.

A tíz planarians 12 napos átlagos mobilitását D1-D12 a normál mobilitást zölda nem normális mobilitást sárgaa mozdulatlanságot piros és a halált fekete a ábrázoló színkódot használjuk. A paraoxon-etil ba parationion-etil ca diazinon da fenitrotion e és a kapcsolódó bomlástermékek értékeit értékeltük. Mivel a peszticideket nem síkbeli platyhelminthes etanolban szolubilizáltuk a vízben való hígítás előtt, hogy elérjük a végső koncentrációt, a kontrolloldatok az egyes inszekticidek maximális végső etanolkoncentrációját képviselik.

Normál körülmények között a regeneráció az amputáció után 14—15 nappal fejeződik be.

nem síkbeli platyhelminthes pinworm elsődleges és közbenső gazdaszervezet

A fej és a farok regenerálódását a farok és a fej fragmensek követik. A regenerálási fázisok megjelenítésére vizuális kategorizálást alkalmaztunk. Ezeket a kritériumokat használtuk a regenerációs folyamat jellemzésére, és eléggé világosak voltak ahhoz, hogy nem függenek a megfigyelőtől, három különböző kísérletezőt kaptak ugyanazokat az eredményeket.

Mi a különbség az intimlézerek között?

Az inszekticidek és enzimatikusan előállított bomlástermékek hatásának értékelése a planáris fej regenerációjára. Öt bolygót vágtunk a garat felett, és inszekticid oldatokban inkubáltuk a. A bolygók 15 napos fej regenerálódását D0-tól Dig a világos-sötétkék színkóddal mutatjuk be, amely a b ábrán bemutatott kezdeti és végső regenerálási szakaszokat írja le. A paraoxon-etil ca paration-etil da diazinon ea fenitrotion f és a kapcsolódó bomlástermékek kiértékelése történt.

A halott planarianok fekete színűek. Teljes méretű kép Úgy találták, nem síkbeli platyhelminthes a rovarölő szerek drasztikusan megváltoztatják a fej regenerálódását. A halálos koncentrációkat µM-ra csökkentettük diazinonra és 50 µM-ra a paration-etil és a fenitrotion esetében, a teljes planáriumokhoz képest. A diazinon és a fenitrotion esetében a regeneráció fokozatosan javult, amikor nem síkbeli platyhelminthes koncentrációt csökkentettük, míg a paraoxon-etil és paration-etil bináris viselkedését 50 µM küszöbkoncentrációnál figyeltük meg.

Lenyűgöző módon a rovarirtó szerek enzimatikus dekontaminálása után a regeneráció nem változott. Érdekes, hogy egy regenerációs ciklus után nem figyeltünk meg ektopikus növekedést.

Fontos információk